BRANCHORGANISATIONEN

SVENSKA DJURVÅRDSPRODUKTER

Ett leverantörsnätverk för sund djurhållning

Branschorganisationen Svenska Djurvårdsprodukter utgör en riksomfattande sammanslutning av leverantörer inom djurvårdssektorn. Organisationens syfte är att främja medlemsföretagens och konsumenternas intressen och underlätta kommunikationen med organisationerna Statens Jordbruksverk (SJV), Kemikalieinspektionen (Kemi), Livsmedelsverket (SLV), Läkemedelsverket (LV) samt liknande organisationer eller myndigheter.


Verksamheten ska baseras på kunskap, erfarenhet och goda djuretiska grunder.

Organisationen utgör kommunikationsplattform mellan medlemsföretagen och ovan nämnda myndigheter och organisationer. BSD fungerar även som ett internt nätverk för branschgemensamma frågor.

BSD vill skapa trygghet hos konsumenten vid val av tillskott avsedda för djur. 

VÅRA MEDLEMMAR

Medlemsvillkor

Medlemsföretagen i BSD och de varumärken de representerar skall ha sina produkter registrerade hos föreliggande svensk myndighet, följa svensk lagstiftning samt svenska regler och krav gällande produktmärkning. I fall där produkten omfattas av tävlingskarens tar medlemsföretagen ansvar för att produkterna är lämpligt uppmärkta efter rådande regler i enlighet med Svensk Travsport, Svensk Galopp och Svenska Ridsportsförbundet eller motsvarande djurorganisations karenstids- och förbudslista.

Är registrerade hos svenska myndigheter

Följer svensk lagstiftning

Har tydliga karensregler på

sina förpackningar

BLI MEDLEM

NÄTVERKET BSD

Som medlem i BSD får du tillgång till ett nätverk som erbjuder kunskapsutbyte och stöd kring regelverk. Du erbjuds intressanta föreläsningar som höjer branschens kompetens. Tillsammans blir vi starkare.

MEDLEMSPOLICY

Branschorganisationen lägger stor vikt vid att medlemsföretagen följer svensk lagstiftning, gällande marknadsföringsregler och i likhet med BSD baserar sin verksamhet på kunskap, erfarenhet och goda djuretiska värdegrunder.


VEM KAN BLI MEDLEM?

Svenska företag, etablerade som grossist eller tillverkare, alternativt generalagenter med säte i Sverige, med sin huvudsakliga verksamhet inom områdena djurvård och fodertillskott.


MEDLEMSANSÖKAN

Ansökan om medlemskap kan göras med hjälp av formuläret. Föreningens styrelse avgör frågan om medlemskap. I tveksamma fall hänskjuts avgörandet till årsmöte eller extra allmänt möte.


Genom ansökan om medlemskap bekräftar ni att ert företag följer nedanstående punkter:

  • Enbart saluför tillskott och vårdprodukter, avsedda för djur, som är anmälda till respektive myndighet i Sverige.
  • Enbart saluför djurvårdsprodukter som genomgått märkningskontroll av tillämplig svensk myndighet.
  • I förekommande fall har tydlig märkning av karensinformation (i enlighet med Svensk Travsport, Svensk Galopp och Svenska Ridsportsförbundet karens- och förbudslista) på förpackningen.


Pris:

Medlemsavgiften är för närvarande 500:- per år.

Medlemmar debiteras även en årlig serviceavgift på 7000:-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unsplash